Sidor

Poängen

Hur graderar man en upplevelse? Egentligen går det inte, eller rättare sagt så finns det så många faktorer som spelar in att svaret blir lika banalt som ointressant. Men vän av ordning som jag är, åtminstone i teorin, har jag en skala som jag försöker förhålla mig till. För enkelhets skull, min alltså, graderar jag oftast upplevelsen i ett dubbelbetyg. Observera dock att jag aldrig kommer att skriva ett betyg utan en utförlig not kring upplevelsen.

100 Poäng, ja egentligen är det 50 men vem räknar.

  • 100 Utomjordiskt. Undrar om denna upplevelse finns?!?
  • 96-99 Extraordinärt. Hade jag pengar och tid i överflöd skulle jag bara dricka viner i detta spann, nu hoppas jag få uppleva det någon gång.
  • 90-95 Enastående. Nu siktar jag på detta spann inom en rimlig peng.
  • 85-89 Väldigt bra till utmärkt. Landar jag här är allt som ska, en helgjuten upplevelse som är eftersträvansvärd.  
  • 80-84 Bra. Om det är bra är det bra.
  • 70-79 Medel. Finns alldeles för mycket medelmåtta, vin ska åtminstone vara bra.
  • 50-69 Undvik. Säger sig självt.
Ta en titt här för en mer nyanserad bild.